Realizace zakázky

1) Výběr konkrétního produktu kupujícím

2) Potvrzení ceny, množství, upřesnění potisku a balení

3) Zaslání závazné objednávky kupujícího prodávajícímu

4) Zaslání potvrzení objednávky - faktury prodávajícího kupujícímu s vyznačením data zhotovení zakázky,                         množstvím a typem objednaného produktu, cenou a upřesněním potisku.

5) Zaslání barevné vizualizace s požadovaným logem - schválení grafického náhledu zákazníkem

6) Zaslání předtiskové korektury před zahájením tisku - reálné foto s natisklým logem na flash disku nebo power bance

6) Výroba a potisk objednaného produktu - doručení zakázky na požadované místo určení